Make Moments Matter


Bioenergoterapia – ştiinţa şi energetica biosului – urmăreşte echilibrarea energetică a organismului, având în vedere că acesta este supus în permanenţă unui cumul de factori stresori cu impact negativ marcant atât asupra componentei psihofizice a organismului cât şi asupra celei energetice, cu care se află în strânsă interdependenţă.

În cabinetul nostru beneficiaţi de tratamente de înaltă calitate, strict individualizate în raport cu patologia fiecăruia, prestate de personal supercalificat în ţară şi în străinătate. Pacientul este informat în permanenţă asupra stării sale de sănătate şi soluţiilor posibile.

Respectăm principiile de bază ale oricărui tip de terapie – individualizare, progresivitate, activitate conştientă, complexitate, implicarea pacientului în actul terapeutic. Practica de peste 15 ani ne-a demonstrat că abordarea organismului ca întreg, cu acţiune la toate nivelele sale – fizic, psihic şi energetic – simultan sau alternativ, este soluţia cheie în restabilirea stării de sănătate în condiţiile societăţii actuale caracterizate prin suprasolicitare pe toate direcţiile, limită de timp, poluare etc.

Bioenergoterapia şi tehnicile neconvenţionale nu mai constituie demult latura obscură a medicinei, multe şcoli medicale abordând organismul prin prisma ambelor concepte – medicină holistică, medicină alopată.

 

Tehnici utilizate: Reiki, Yumeiho, tehnica radiantă, presopunctura, electropunctura, tehnica neutrală şi reflexoterapia.
Copyright: www.psihocentrum.ro