Make Moments Matter


Din punct de vedere etimologic, temenul de LOGOPEDIE desemnează ştiinţa care se ocupă cu educarea (paidea) vorbirii (logos - cuvânt).

Dacă este însă să privim mai îndeaproape acest domeniu, vom sesiza că noi nu folosim doar un limbaj verbal, articulat, citit, ci şi un limbaj nonverbal - pe care, la rândul său îl putem "împărţi" în limbaj scris, limbaj mimico-gestual; chiar şi matematica (exerciţiile de calcul) reprezintă o forma de limbaj.

Pentru o integrare armonioasă în societate, omul are nevoie de dezvoltarea tuturor "faţetelor" limbajului, tulburarea oricărui aspect influentând adaptarea individului la mediu.

Scopul activităţii logopedice:

 • studiază limbajul, previne tulburările acestuia, creează condiţiile pentru o mai bună adaptare a persoanei la mediu, în vederea integrării acesteia în colectivele din care face parte

 • are scop educativ contribuind la formarea individului, sprijinind instituţiile de învăţământ în facilitarea procesului instructiv-educativ

 • studiază cauzele care provoacă tulburările de limbaj, cât şi condiţiile favorabile dezvoltării vorbirii corecte

 • caută soluţii pentru înlăturarea factorilor nocivi

 • are în vedere, în primul rând, copiii, pentru că frecvenţa cea mai mare a tulburărilor de limbaj este la această vârstă şi se stie că orice tulburare, netratată, are tendinţa de a se agrava, iar formarea unor deprinderi greşite de vorbire, odată cu trecerea timpului, necesită un efort mai mare şi un timp mai lung pentru corectarea lor.

Deci, logopedia are un caracter aplicativ înlăturând tulburările de vorbire şi permite dezvoltarea psihică a persoanei, stabilind sau restabilind relaţiile cu cei din jur şi facilitând integrarea în colectiv.


CABINETUL DE TERAPIE LOGOPEDICĂ VIZEAZĂ IDENTIFICAREA ŞI CORECTAREA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ VORBIT, SCRIS, CITIT, SOCOTIT ŞI SE ADRESEAZĂ TUTUROR CELOR CE AU NEVOIE, INDIFERENT DE VÂRSTĂ: PREŞCOLARI, ŞCOLARI, ADULŢI.


În cazul în care unul dintre membrii familiei:

 • nu pronunţă bine unul sau mai multe sunete (DISLALII)

 • vorbeşte prea rar (tărăgănat) sau prea rapid (TAHILALIE/BRADILALIE)

 • se bâlbâie (BALBISM) sau are o vorbire nazalizată (RINOLALIE)

 • foloseşte un număr redus de cuvinte (ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI)

 • are dificultăţi în orientarea spaţio-temporală

 • are dificultăţi în corelarea sunetului cu litera corespunzătoare, deci nu scrie corect (DISLEXIE/DISGRAFIE)

 • unul din membrii familiei a suferit un accident care i-a afectat capacitatea de a vorbi, de a inţelege şi/sau a scrie (AFAZII)

ATUNCI, SUNAŢI PENTRU PROGRAMARE LA: 0727733350.

SUNT INCLUSE ACTIVITĂTI CE VIZEAZĂ, EXCEPTÂND TERAPIA LOGOPEDICA: STIMULARE COGNITIVĂ, STIMULARE PSIHOMOTORIE, ARMONIZARE PSIHO-AFECTIVĂ, CONSILIEREA FAMILIEI ŞI A PACIENTULUI.


ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR:

Societatea in care trăim devine, pe zi ce trece, tot mai competitivă; un defect de limbaj (vorbit sau scris) ce poate părea banal acum (uşoară bâlbâială, înlocuirea unui sunet cu altul, dificultăţi de a corela sunetul cu litera corespunzătoare, dificultăţi în a calcula etc), o exprimare deficitară, o atitudine nedorită (timiditate) vor constitui diferenţa între a reuşi şi a pierde, între a fi ales sau respins.

Terapeutul ajută beneficiarul să identifice propriile resurse şi să le dinamizeze, ajungându-se astfel la efectul dorit.

Logopedia nu însemnă doar corectarea tulburărilor de limbaj, ci şi armonizarea fiinţei din punct de vedere afectiv-motivaţional, psihomotor şi cognitiv. Orice individ este unic, şi de aceea terapia este centrată pe persoană, şi pe nevoile acesteia.Copyright: www.psihocentrum.ro