Make Moments Matter


Psihologia muncii vizează colaborarea cu sectorul de medicina muncii în conformitate cu legea 319/2006 privind securitatea şi protecţia muncii. Metodele psihologice folosite în acest domeniu au ca finalitate:

 • analiza psihologică a activităţii profesionale

 • evaluarea, selecţia şi expertiza psihologică a activităţii profesionale în vederea angajării, autorizării, menţinerii în funcţie sau la orice solicitare a instituţiilor abilitate

 • formarea, orientarea şi repartizarea în activitatea de muncă după criterii psihologice bine stabilite

 • analiza psihologică şi prevenirea incidentelor, evenimentelor şi accidentelor de muncă, inclusiv ale celor de circulaţie

 • analiza şi prevenirea formelor de inadaptare profesională

 • studiul şi prevenirea stresului ocupaţional

 • studierea şi evaluarea modalităţilor de îmbunătăţire a operatorului uman în activitatea de muncă

 • diagnoză şi intervenţie organizaţională

 • consiliere pentru orientarea în carieră şi dezvoltare personală

 • informare şi consiliere în vederea reconversiei şi integrării profesionale

 • consultanţă psihologică pentru managementul resurselor umane

 • realizarea de studii şi cercetări ergonomice în vederea îmbunătăţirii performanţelor umane în cadrul activităţii profesionale.

 


Copyright: www.psihocentrum.ro