Make Moments Matter


Reprezintă o evaluare psihologică complexă a întregii organizaţii, realizată pe baza analizei şi interpretării următoarelor tipuri de informaţii:

 • profilul psihologic al fiecărui angajat elaborat pe baza examinării şi evaluării individuale
 • fişele de post ale fiecărei persoane evaluate
 • organigrama societăţii
 • aprecierea managerilor/directorilor/şefilor de departament cu privire la comportamentul profesional şi disciplinar al fiecărui angajat din subordine.

În afara evaluărilor psihologice individuale, evaluarea organizaţională presupune:

 • analiza psihologică a muncii
 • identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională
 • studiul şi prevenirea stresului ocupaţional
 • studierea şi evaluarea modalităţilor de îmbunătăţire a adaptării operatorului uman în activitatea de muncă.

Raportul de psihodiagnoză organizaţională cuprinde:

 • evaluări cu privire la modul de structurare a relaţiilor în grupuri (coeziune, stabilitate, stări conflictuale)
 • profilul psihologic al fiecărui angajat elaborat pe baza examinării şi evaluării individuale
 • recomandări sau contraindicaţii pentru fiecare angajat şi/sau pentru organizaţie, care vor fi necesare diagnozei organizaţionale.

Diagnoza organizaţională oferă informaţii care stau la baza unui program coerent de acţiune desfăşurat în vederea dezvoltării organizaţionale. Demersurile următoare asigură eficienţa implementării unui program de dezvoltare organizaţională:

 • consiliere pentru orientarea în carieră
 • consultanţă psihologică pentru managementul resurselor umane
 • managementul situaţiilor de criză şi negocierea
 • formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice
 • informare şi consiliere în vederea reconversiei şi integrării socio-profesionale.

 Copyright: www.psihocentrum.ro